تبلیغات
دوچرخه و دوچرخه سواری (هیات دوچرخه سواری شهرستان مرودشت)
 

 

 

دوچرخه و دوچرخه سواری (هیات دوچرخه سواری شهرستان مرودشت)


 

اینم یه عکس از تصدیق دوچرخه سواری به سال 1313 :


 

تصدیق یا جواز راندن چرخ پایی برای آقای محمد صادق مطیعی صادره از اداره نظمیه و به سال 1313؛ نوشته های این سند در متن مقاله آمده است.
گنجینه نور الله جاودانی

اداره کل تشکیلات نظمیه

اداره نظمیه تصدیق می نماید که «محمد صادق مطیعی» پسر «حاجی محمد حسن» نمره 2، معلوماتی را که برای سواری دوچرخه پایی لازم است دارا است و نظر به امتحان رضایت بخشی که داده است، سواری چرخ پایی را مجاز است و باید نظامات و شرایط مقرره در «نظام نامه عبور و مرور» را کاملاً رعایت نماید.

به تاریخ 25 ماه 6 {سال} 1313
رییس دایره پلیس طهران - از طرف رییس وسایط ناقله


  نویسنده : شهاب فدک ? تاریخ : سه شنبه 1 شهریور 1390 ? نظرات


 
CopyRight 2009 , bicycling.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : behzadjoon.Com