تبلیغات
دوچرخه و دوچرخه سواری (هیات دوچرخه سواری شهرستان مرودشت)
 

 

 

دوچرخه و دوچرخه سواری (هیات دوچرخه سواری شهرستان مرودشت)


 

هدف و ماهیت راهنمای دوچرخه

 


۱- انتخاب دوچرخه با اندازه مناسب


توجه داشته باشید كه اندازه یك دوچرخه مناسب , برای دوچرخه سوار بستگی به نوع دوچرخه دارد و مبنای انتخاب آن اختلاف بین دو ارتفاع می باشد. یكی ارتفاع فاق ( بین پاها) استفاده كننده و دیگری ارتفاع فاصله بالای بست لوله زین تا زمین.
این ارتفاع X  باید در دوچرخه های شهری و مسابقه و جاده حد اقل cm ۲/۵ =x   و در دوچرخه های اسپرتی حد اقل cm ۵ = x و در دوچرخه های كوهستانی حد اقل cm  ۱۲= x  باشد.( اندازه در شكل ۱) این اندازه را میتوان با قراردادن دوچرخه در بین پاها كنترل كرد.۲- تنظیم های اولیه جهت استفاده از دوچرخه  


۱-۲ بستن پدالها چون پدالها ی راست و چپ دارای رزوه متفاوت می باشند باید دقت كنید كه حتما هر پدال در محل خودش قرار گرفته و بسته شود.


برای اینكار ابتدا پدالها را بادست در محل فوق قرار داده و قسمت آچار خور آنرا بپیچانید تا جائیكه اطمینان حاصل شود كه پدال كاملا" عمودی بر بازوی پدال بسته شده باشد.سپس آنها را محكم نمائید.
جهت نصب پدال طرف راست را (كه علامت"R" دارد) بر روی بازوی ركاب طرف راست ( سمت طبق جلو) بسته و آنرا در جهت عقربه های ساعت بوسیله آچار محكم كنید همچنین ركاب سمت چپ را ( علامت " L "دارد) بر روی بازوی ركاب طرف چپ بسته وآنرا در جهت عكس عقربه های ساعت محكم نمائید.

                                            
۲-۲- تنظیم زین

ارتفاع مناسب زین بگونه ای تنظیم میشود كه در هنگام نشستن روی آن و قراردادن پاشته پا روی پدال ( بهتر است بدون كفش باشد) . زانو به حالت مستقیم قرارگیرد در نتیجه هنگام پدال زنی , زانو اندكی كشیده میشود( شكل ۳ ) جهت تنظیم زین كافیست كه پیچ بست لوله زین را شل نمائید .

                                               

 آنگاه با وارد نمودن ضربه ای آرام به زین آن را تـا انـدازه دلخواه تنظـیم نموده و بعـد پیـچ راكاملا" محكم نمائید. (شكل۴) اگر پیچ بست لوله از نوع باز شو فوری ( Quick release ) باشد كافی است كه اهرم پیچ را به سمت خارج بكشید تا آزاد شود و در موقع تستن آنرا به سمت داخل فشار دهید تا سفت شود اگر كاملا" محكم نشد بوسیله مهره تنظیم  مربوطه آنرا تنظیم نمائید. ( شكل ۵)                           

 بوسیله گره و زین یا گیره روی میله زین ( با استفاده ار آچار آلن ) زین رابه گونه ای تنظیم كنید كه اتفقی قرار گیرد ( شكل ۶ و ۷ ) توجه داشته باشد كه پس از هر بار تنظیم اطمینان حاصل كنید كه كلیه مهره ها و بست زین كاملا" سفت بوده و همچنین زین در محل خود قابل چرخش نباشد. 

                                                 
۲-۳- تنظیم ارتفاع یا (كرپی فرمان )          

 
جهت این تنظیم پیچ اصلی بازوی فرمان ((A  را كمی شل كرده و بعد به آرامی وسط وسیله ای كه به بازوی فرمان آسیب نرساند ( مثل چكش لاستیكی یا یك تكه چوب بعنوان ضربه گیر ) چند ضربه به آن بزنید تا مهره شیبدار (D ) انتهایی آزاد گردد سپس می توانید ارتفاع بازوی فرمان را به دلخواه تنظیم نمایید بعد از تنظیم و اطمینان ار اینكه خط نشانه روی بازوی فرمان (B ) داخل لوله دوشاخ و بازوی فرمان و چرخ جلو در یك راستا باشند پیچ اصلی (A)راكاملا" محكم نمائید ( شكل ۸) برای تنظیم فرمان باید پیچ مر بوطه روی بازوی فرمان را كمی شل كرده و بعد از آن ایجاد كرده , دوباره پیچ را سفت نمائید.( شكل ۹ ) 

                                        
۲-۴- موارد و قسمت هایی كه قبل از استفاده از دوچرخه بایستی بازرسی شوند.

همیشه قبل از استفاده از دوچرخه خود موارد زیر را بازرسی نمائید:
- از درست كار كردن ترمز ها مطمئن شوید
- مهره های چرخهای عقب و جلو و همچنین پیچ های بازشوی فوری (Quick release ) كاملا" محكم باشند. ( فشار باد تایر ها تنظیم باشد.)
- فرمان و بازوی فرمان زین و لوله زین بطور صحیح قرار گرفته و محكم باشند.
- كلیه قطعات دوچرخه از قبیل پدال, ترك بند, جك, و غیره كاملا" محكم بوده و در جای خود قرار داشته باشند.


۳نگهداری و سرویسهای دوچرخه 

 ۳-۱-نگهداری و سرویسهای مر بوطه به دوچرخه از مواردی است كه معمولا" از آن غفلت می شود. این موضوع به خاطر این است كه دوچرخه وسیله ای ساده فرض می شود كه نیازی به نگهداری و مراقبت ندارد و یا انیكه مراقبت از آن  به یك نوجوان كه در این زمینه تجربه ای ندارد واگذار می شود در صورتیكه دوچرخه ای بهترین و بالاترین بازده را دارد كه البته در صورتی كه سرویس و نگهداری دوره ای آن مرتب انجام شود و این موارد بهتر است توسط یك متخصص دوچرخه انجام گیرد. واگذاری سرویس دوچرخه به یك متخصص از این نظر توصیه میگردد كه انجام این كار نایز به مهارتهای ویژه و ابزار مخصوص دارد .


۳-۲ جدول نگهداری

 

 


ضمنا" به مجرد صدمه دیدن و با گذشت یك سال , كابلهای ترمز باید تعویض شوند.
به نكات زیر توجه فرمائید:
الف- توصیه می شود كه كارهای اساسی توسط تعمیر گاه مجاز دوچرخه انجام گیرد.
ب- در مورد دوچرخه های كوهستان تعمیرات و بازرسی ها باید در فواصل زمانی نزدیكتر انجام گیرد. چون از اینگونه دوچرخه ها در شرایط سخت تری استفاده می شود.
پ-هرگز از دوغن ترمز یا گریس بر روی تایر ها, طوقه ها و لنتهای ترمز ( كه نقاط حساس جهت ترمز گیری می باشند ) استفاه نكنید.
ت-هنگام دوغن كاری زنجیر , استفاده ار یك یا دوقطره روغن كافی است . بعد از روغن كاری زنجیر در حاتلی كه دنجیر را می چرخانید روغن اضافی را بوسیله پارچه تمیز كنید.


۳-۳- انواع روغن و گریس مورد استفاده

روغن - روغن معمولی موتور جهت روغن كاری زنجیر , خودرو, شانژمان عقب , توپی های عقب و جلو غیره, مناسب می باشد.
گرس معمولی – جهت بستن زیر زین, داخلی لوله زین, گریس بلبرینگ, یاتاقانهای پدال و فرمان و ... یا گریس مخصوص بلبرینك گریسكاری شود.


۳-۴- شستشوی دوچرخه و اجزا آن

جهت طول عمر بیشتر و كاركرد بهتر دوچرخه توصیه می شود كه كلیه قسمتهای متحرك آنرا نظیر طبق, زنجیر , تیوپها و خودرو را همواره تمیز و بدون گرد و خاك نگهداری نمائید.
جهت شستشومیتوانید از آب گرم  به همراه مواد شوینده معمولی استفاده كنید كه متعاقبا باید با آب شسته شودو بعد با پارچه تمیز خشك گردد.

توجه :

- بعد از هر بار شستشو دوچرخه , كلیه قسمتهای متحرك و باقل روغنكاری را روغنكاری نمائید.و همچنین دقت شود كه آب صابون از روی ترمز و طوقه پاك شده باشد.
- هیچوقت از مواد حلال مانند بنزین , یا نیتر جهت تمیز كردن قطعات دوچرخه استفاده نكنید.
- قطعات پلاستیكی را فقط با آب صابون شسنشو دهید.


۳-دوچرخه كوهستان و مسافرتی:

اینگونه دوچرخه ها برای استفاده در شرایط سخت  ساخته شده اند و معمولا" دارای مجموعه یاتاقان ( B.B.sheel ) یكپارچه  می باشند.
(به این معنی كه محور یاباقان پدال به همراه یاباقان های مر بوطه به صورت یكپارچه هستند.) با این حال باید سرویسهای دوره ای را در فواصل كوتاهتر انجام داد.
همچنین برای طی مسافتهای طولانی , آچارهای مورد نیاز و تعدادی قطعات یدكی نظیر تیوپ , كابل ترمز, لنت ترمزو یا لامپ به همراه داشته باشید.


۴-۱-تعویض لنت ترمز دوچرخه

جهت كارایی بهتر ترمیز بایستی از لنت ترمز با كیفیت بالا استفاده كرد و همیشه سائیدگی لنتها را باز بینی نمائید. در صورتی كه شیار های لنت كاملا" صاف شده باشند هر دو لنت را تعویض نمائید.توجه داشته باشید كه در لنت با طوقه با قاب نگهدارنده به mm  ۲می رسد لنت بایستی تعویض گردد.


۴-۱-۱ تنظیم لنت های ترمز

برای این منظور باید توجه داشته باشید كه لنت از تایر یك میلی متر پایین تر قرار گیرد.( شكل ۱۵ A ) به گونه ای تنظیم شود كه با توجه به جهت گردش چرخه زاویه دار باشد. ( شكل ۱۵ A ) برای ترمز های معمولی كافی است كه پیچ مر بوط به لنت را كمی شل كنید و بالغزاندن لنت در شیار مر بوطه , طبق شرح بالا آنرا تنظیم كنید.( شكل ۱۳)

                                            

 


۴-۲- تنظیم كشش كابل ترمز


بر چسب ترمز توسط پیچها C.B.A.  كشش كابل ترمز تنظیم می شود گردش پیچها در جهت عقربه های ساعات سبب شل شدن كابل می گردد وگردش جهت عكس سبب كشیده شدن كابل می شود. ( شكل ۱۴ ) همواره كشش كابل را به گونه ای تنظیم كنید كه مجموع فاصله بین لنت و طوقه در دوسر ۳ تا ۴میلی متر باشد.( شكل ۱۵ C )

۵-تنظیم كشش زنجیر

چنانچه دوچرخه شما مجهز به شانژمان است كشش زنجیر به صورت خودكار تنظیم می شود ولی در دوچرخه های تك سرعته كشش زنجیر باید حدود ۱۲ میلی متر جابجایی داشته باشد( ۱۰-۱۲میلی متر شكل ۱۶ )                                     
در مورد كشش زنجیر دقت كنید كه چنانچه كشش بیش از اندازه باشد از راندمان زنجیر كاسته می شود واگر بیش از حداقل باشد, امكان افتادن زنجیر وجود داردبعد از تنظیم كشش زنجیر , توجه داشته باشید كه چرخ دنده ها كاملا" در وسط شكاف زنجیر قرارگیرد.


۶- تنظیم شانژمان جلو
 

۶-۱- تنظیم دنده پایین : این تنظیم بایستی در حالتی صورت گیرد كه زنجیر بر روی كوچكترین چرخ زنجیر طبق جلو و بزرگترین چرخ زنجیر عقب قرارداشته باشد. ( شكل ۱۷-b ) (اهرم تعویض دنده جلو روی ۱باشد و اهرم تعویض دنده عقب روی پیچ تنظیم" L "بر روی شانژمان جلو به گونه ای شانژمان را  تنظیم كنید كه زنجیر و صفحه داخلی شانژمان جلو فاصله كمی از یكدیگر ( حدود ۵/۰میلی متر ) داشته باشد. جهت گردش پیچ  تنظیم و تأثیر آن بر روی حركت شانژمان جلو در شكل ۱۸ نشان داده شده است .


۶-۲- تنظیم دنده بالا ( در شانژمان جلو)


این تنظیم بر عكس تنظیم دنده پایین می باشد. یعنی زنجیر بایستی بر روی بزرگترین چرخ زنجیر طبق جلو و كوچكترین چرخ زنجیر خودروی عقب قرارداشته باشد.( شكل ۱۹) ( اهرم تعویض دنده جلو روی ۳ یا "H "و اهرم تعویض دهده عقب روی بزرگترین عدد دسته دنده باشد یا استفاده از پیچ تنظیم "H "( شكل ۲۰) شانژمان را به گونه ای تنظیم كنید كه فاصله بین زنجیر و صفحه خارجی شـانـژمان جلو در حدود ۵/۰میلی متر باشد. ( پائین شكل ۱۶) جهت گردش پیچ تنظیم و تأثیر آنرا بر روی حركت شانژمان در شكل ۲۰ نشان داده شده است.


۶-۳-تنظیم دنده وسط ( طبق زنجیر جلو)

برای تنظیم دنده وسط طبق جلو بایستی زنجیر بر روی چرخ زنجیر وسطی طبق جلو قرارگیرد و آنگاه اهرم تعویض دهده طبق جلو روی علامت وسط قرار داشته باشد و اهرم تعویض دنده شانژمان عقب یكبار روی كوچكترین عدد و یكبار روی بزرگترین عدد قرارگیرد . در هر صورت فاصله بین زنجیر با صفحات داخلی شانژمان جلو نبایستی بیشتر یا كمتر از ۵/۰میلی متر باشد, یا به عبارتی دیگر زنجیر به صفحات داخلی شانژمان نبایستی تماس پیدا كند.
۶-۴-۲ قوس صفحه خارجی شانژمان جلو باید در بالای بزرگترین چرخ دنده طبق و بصورت موازی با آن قرار گیرد. ( شكل ۲۱ )
3-4-6 در صورت انجام مراحل یك و دو می توانید پیچ بست شانژمان جلو را محكم كنید.
توجه داشته باشید هیچگاه از تركیب دنده هایی كه در (شكل ۲۲) نشان داده شده استفاده نكنید. چون باعث كشش بیشتر زنجیر , طبق جلو و خودروی عقب , و اگر در این حالت دوچرخه با زنجیر به سمت عقب حركت كند ممكن است شانژمان عقب آسیب ببیند.


۷- جدول عیب یابی :

بعد از تنظیم های ذكر شده چندید بار دنده جلو دوچرخه را در حال راندن تعویض كنید تا از كار كرد آن مطمئن شوید . بهتر است در زمان تعویض دنده فشار روی پدالها , جهت چرخش كمتر شود تا دنده  بدون صدا تعویض گردد.

 

 

 

 

۸- تنظیم شانژمان عقب

۸-۱- وقتی شانژمان در حالت آزاد یا اهرم تعویض دهنده روی بزرگترین شماره دنده می باشد( كوچكترین چرخ دنده روی خودروی عقب) باید چرخهای هرز گرد آن دقیقا" در راستای كوچكترین چرخ زنجیر خودروی عقب باشد. می توانید با استفاده از پیچ تنظیم "H "( شكل۲۳) روی شانژمان عقب , این تنظیم را انجام دهید ( بهتر است در این حالت زنجیر روی بزرگترین چرخ طبق جلو باشد) H= high

۸-۲- در هنگامی كه شانژمان عقبی در حالت دنده بالا قراردارد ( اهرم تعویض دنده روی كوچكترین شماره دنده باشد) باید چرخهای هرز گرد و بزرگترین چرخ زنجیر خودرو در یك راستا باشئ. میتوانید با استفاده از پیچ تنظیم L روی شانژمان عقب این تنظیم را انجام دهید( بهتر است در این حالت زنجیر روی كوچكترین چرخ زنجیر طبق جلو باشد.( شكل ۲۴ L = low) .

۸-۳- تنظیم ایندكس بودن شانژمان

توجه داشته باشید كه در این مرحله می بایست با استفاده ار پایه با كمك گرفتن از دوستان مجموعه انتقال قدرت را به چرخش در آورید.
۸-۳-۱دنده عقب را روی رومین چرخ زنجیر كوچك قرار دهید
الف اكر دنده عوض نشد پیچ تنظیم كشش كابل را در جهت عكس عقربه های ساعت بگردانید تا دنده عوض شود . ( شكل ۲۵ )


ب- اگر زنجیر از چرخ زنجیر دومی خودروی عقب گذشت پیچ تنظیم را در جهت عقربه های ساعت بگردانید تا زنجیر روی چرخ زنجیر دومی واقع شود.( شكل ۲۵ )
۸-۳-۲-در وضعیتی كه زنجیر روی خودروی دومی قرار دارد  كشش كابل را تا زمانی افزایش دهید (با چرخاندن پیچ تنظیم در خلاف عقربه های ساعت ) ( شكل ۲۵ ) كه بر خودروی بین زنجیر و چرخ زنجیر سومی بوجود نیاید( شكل ۲۶)


توجه : برای ار آرایی بیشتر متناوبا" قسمت های انتقال قدرت را روغنكاری كنید.

۹-فشار باد تایر ها


روی تایر دوچــرخه هـای كـوهستــان ( میزان فشار بار بر اساس یكی از دو واحد PSI , BAR ذكر شده است ) فشار كمتر برای استفاده از مسیر های ناهموار خارج ار شهر و فشار بیشتر برای استفاده در خیابانها و جاده های هموار می باشد در صورت صاف شدن  أج تایر ها باید أنها را تعویض كرد.
علاوه بر أن توصیه می شود از پودرتالك ( پودرسفید رنگ داخل تایر ها ) برای از بین بردن اصطكاك بین تایر و تیوپ افزایش عمر نیوپ استفاده گردد.
۱۰- گشتاور مورد نیاز جهت بستن و محكم كردن پیچ های دوچرخه
 

  نویسنده : ? تاریخ : پنجشنبه 28 آبان 1388 ? نظرات


 
CopyRight 2009 , bicycling.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : behzadjoon.Com